Arabuluculuk

Arabulucu olarak faaliyet gösteren Açelya Açık, arabuluculuk süreci için kendisine başvuran tarafların anlaşmazlıklarının yine taraflarca çözümü amacıyla onları kendi çözümlerini bulmaları için teşvik etmektedir.

Arabuluculuk süreci sonunda anlaşma sağlanması halinde, mahkeme süreci yaşanmadan ve taraflar manevi olarak yıpranmadan hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmiş olur.

Türkiye’de Arabuluculuk Kanunu’na göre; taraflar arasında çıkan ticari anlaşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözümlenebilir. Ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tedarikçi-müşteri anlaşmazlıkları, ortaklık anlaşmazlıkları gibi konularda arabulucular, tarafları bir araya getirerek müzakere sürecini yönetir ve anlaşmazlığın taraflarca kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasını sağlar. Arabulucular, tarafların uzlaşmaya vardığı çözümün yazılı hale getirilmesi için anlaşma metnini hazırlar. Tarafların anlaşmış oldukları şartları içeren bir anlaşma belgesi düzenler. Bu anlaşma metni, tarafların çıkarlarını koruyacak şekilde tasarlanır ve uyuşmazlığın çözümüne ilişkin taahhütleri içerir. Ticaret Hukuku konusunda uzman bir arabulucu olarak Açelya Açık, bahsettiğimiz bu konuların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması için görev yapmaktadır.