Ceza Hukuku

Türk Ceza Hukuku; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, 5237 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve diğer ilgili yasal düzenlemeler temelinde şekillenir.

Suç şüphesi bulunan kişilerin gözaltına alınması veya tutuklanması sonrasında suçlamaların incelenmesi, tutuklama veya gözaltı itirazı, delil toplama, savunma ve mahkeme sürecinde müvekkili en iyi şekilde temsil etmekteyiz. Müvekkilin soruşturma ve kovuşturma sürecinde adil yargılanma hakkı dahil olmak üzere tüm yasal haklarının korunmasını ve cezai sorumluluğunun hafifletilmesini amaçlamaktayız. Verilen kararın hukuki geçerliliğinin denetlenmesi ve gerekirse istinaf veya temyiz mahkemesine başvurulması da yaptığımız hukuki faaliyetin son ayağını oluşturmaktadır.