İcra İflas Hukuku

Hukuk büromuz, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için icra takibi sürecini ve borçluların iflas başvuru sürecini takip eder. İcra takibi başlatma, borçlulara ödeme emri gönderme, haciz, ihtiyati haciz, iflas başvurusu, borçların yeniden yapılandırılması, ödeme planı oluşturulması, icra işlemlerinin iptali veya düzeltilmesi konularında müvekkillerin durumlarına uygun olarak hukuki danışmanlık ve temsil sağlamaktayız.