İş Hukuku

İş hukuku; işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve işyerine ilişkin yasal düzenlemeleri konu alır. İşverenler ve çalışanlar arasında yapılan iş sözleşmelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesinde danışmanlık hizmeti sağlamanın yanında çalışanların işçi hakları ve çalışma koşulları konusunda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız. İşverenlerin işçileri işten çıkarması veya işten çıkarılan işçilerin işe iade davaları, işçi hakları ihlalleri, tazminat talepleri, mobbing iddiaları ve iş kazaları gibi konularda da faaliyet göstermekteyiz.