Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin vefat etmesi durumunda malvarlığının nasıl dağıtılacağını ve mirasçıların haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu süreçte hem Türk vatandaşlarının hem de ülkemizde kendilerine miras kalan yabancıların hukuki temsili sağlanmaktadır.

Bir kişinin mirasçılarını tespit etmek için gereken belge olan mirasçılık belgesinin alımı, miras hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıklarda mahkeme sürecinde tarafların temsili, mirasın değerlendirilmesi, mirasın dağıtımı ve mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü ve vasiyetname hazırlanması gibi konularda müvekkillerimize rehberlik etmekteyiz.